موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

یک پسر بچه ی طفل میلرزد از بیگانه ای