موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

یروز تو اسمون عقابی داشتیم همیشه منو اون یه خوابی داشتیم