موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

گجلر آیری یاتما یوخونو یوخویا قاتما