موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

کل آل عبا دور ضریح شور و غوغایی پایین پا بود