موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

کام و کام نخ نخ آراد سیگار و سیگار دامه باد روح الله کرمی