موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

چه عشقی چه نگاهی الهی آی الهی آی الهی