موزیکیو

چه شبهایی تو را بی تاب کردم خودم خفتم تو را بی خواب کردم - موزیکیو