موزیکیو

چه روزایی رو بی تو دلم تنهایی سر کرد دارم میمیرم اینجا اگه میتونی برگرد - موزیکیو