موزیکیو

چقدر تو روضه خوندی که صدات گرفته این شبا - موزیکیو