موزیکیو

چقدر بیراهه رفتم که راهم باشی حالا جهنم خوبه حتی گناهم باشی حالا - موزیکیو