موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

چقدر اندازته آغوش بی اندازه من چه عشقی میکنم وقتی تو رو با من ببینن بمون واسه من