موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

چشماتو نبستی با بخوابم لالاییات توی خوابم