موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

چشامو بستم تا وقتی داره میره نبینه که داره جونمو میگیره