موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

چشامو بستم تا حالمو نبینه چشامو بستم تا اشکامو نبینه