موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

چشامو بستم با یه بغض بی صدا چشامو بستم از اون یه نگاه