موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

چرا اشک من روت موثر نبود چون هیشکی به جز من مقصر نبود