موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

پرنده هایی که امروز رو سیم برقن رو درختا آواز میخوندن از تو سینه قبلا