موزیکیو

پای تل زینبیّه مُردن تنها حاجت من از خدا بود - موزیکیو