موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

وقتی پر زد دیدی که ابرو کبوده میسوختی و میگفتی یار جوونم