موزیکیو

وقتی قسم میخورد فقط واسه منه من احمق فکر کردم واقعا عاشقمه - موزیکیو