موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

وقتی جنگ میشه پیرمردا شطرنج بازی میکنن با هم زیر برگای درختی که