موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

وقتی جنگ میشه شاید یه روز آفتابی باشه گنجشک روی سیم برق عاشق