موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

وقتی جنگ میشه دو تا عاشق با هم عشق بازی میکنن و گوش میدن آهنگ