موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

وقتی جنگ میشه تو رئیسی من مشاورم من خو شاعرم جنگ بشه من کجا برم