موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

وقتی جنگ میشه از بدهیات کم نشده میتونم حرفامو بگم به خیلیا بر نخوره