موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

واسه پشیمونی همیشه وقت داری این که تو رو از دست بدم کابوس من بود