موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

واسه قلبم نگات همیشه آنتیکه یه رمان رمانتیکه