موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

واسه خودمم عجیبه چرا عاشق شدم چی شد اینجوری شد رفتی تو دلم