موزیکیو

هی هی چه کنم با دل تنهایی تا کی بیا این دیوونه رو هیچجوری نذار تنها - موزیکیو