موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

هی همدم هق هق نشو لعنت به این دلدادگی