موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

هی ناز بکن ناز بکن ناز بکن ای یار تا آخر عمرم به احساس تو وصلم