موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

هی بی رحم دارم تنهایی میرم تو هم بازی نکن با عشق نتیجشو دیدم