موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

هیچی نگو نذار از چشم هم بیفتیم هیچی نگو اینا چی بود از هم شنفتیم