موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

هزاران بار منعش کردم از عشق مگر برگشت از راه خطا دل