موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

هر کی چشماتو دیده داره یه عکس العملی جنس موهات که شده مخمل بین المللی