موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

نه میتونی از فکر من رد بشی نه میتونم از فکر تو در بیام