موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

میگیرم دستتو میدونم قسطتو احساس من یچیز دیگس به تو