موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

میگذره زود پیش همیم انگار زمان داره عجله سوال من تویی باشه با تو حل راه مسئله