موزیکیو

میمیرم همه جوره برات تو رو من نمیدم ساده از دست - موزیکیو