موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

میشوری هرچی غمه آخ میشوری هرچی عشقه