موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

میشوری نامردی و دوز و کلک ای خدا بین چجوری رفیق نارفیق