موزیکیو

میرم خوابشو دیدم من این جدایی رو به جون خریدم - موزیکیو