موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

مگه چه گناهی کرده که دلم افتاده دستت بیخیال شو این همه ناز دیگه بسه