موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

من گیر نگاتم خریدار چشاتم من عاشق اون صورتو چال گون هاتم