موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

من همان دیوانه ی دیوانه ی دیوانه ام