موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

من فکر توام فکر تو گر در تبو تابم تو عشق تو شوقم تو شورم تو شرابم