موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

من عاشق چشمان توام دل به تو بستم دیوانه یو احساسی این رابطه هستم