موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

من شنفتم که یه دیوونه مثل من پیته راه به راه میره میاد پیگیر پی در پیته