موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

من ساعتا رو بیدار نکردم خوابتو ببینن این لحظه ها رو روشن گذاشتم تا منتظر بشینم