موزیکیو تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و در ساماندهی به ثبت رسیده است.

من دست و پام و توی عشقت بستم و اون حتما مثل من توی عشق بی دست و پا نیست